Automatski potapajući stub je idealno rešenje za pešačke zone, gde se sprečava
prolazak vozila.
Koristi se za kontrolu saobraćaja u urbanim sredinama, sa izuzetkom za službena vozila ili vozila sa posebnom dozvolom, kao i za objekte koji zahtevaju visok stepen sigurnosti.