Dekorativne ograde od perforiranog lima su namenjene ograđivanju privatnih, javnih, poslovno-industrijskih objekata i parkova u naseljenim mestima.