Panelna ograda SPORT namenjena je ograđivanju različitih sportskih objekata / igrališta gde je potrebna
nestandardna visina ograde i veće dinamičko opterećenje.