Motorni pogon BK dizajnirani su za automatsko otvaranje / zatvaranje kliznih i samonosivih
kapija.
Motor omogućava veliki ciklus otvaranja i zatvaranja kapije.
Motorni pogon BK dostupan je u dva različita seta BK1800 (za kapije do 1800kg) i BK2200 (za kapije do 2200kg).