Motorni pogon Dynamos dizajniran je za automatsko otvaranje / zatvaranje kliznih i
samonosivih kapija.
Pogon Dynamos omogućava veliki ciklus otvaranja i zatvaranja kapije.