Motorni pogon CAME BX78 dizajnirani su za automatsko otvaranje / zatvaranje kliznih i samonosivih kapija.
Motor BX78 omogućava veliki ciklus otvaranja i zatvaranja kapije.