Motorni pogon KRONO 3 (za krilo kapije do 3m) dizajniran je za automatski rad otvaranje i zatvaranje krilnih kapija.
Zahvaljujući modernoj tehnologiji motor radi u svim vremenskim uslovima