Motorni pogon JET24 dizajniran je za automatski rad otvaranje/zatvaranje krilnih kapija
Elektromehanička poluga postavljena je na krilo i stub kapije što omogućava otvaranje krila kapije do 90 ° za 25-30 sek