Motorni pogon KRONO 5 (za krilo kapije do 5m) dizajniran je za automatski rad otvaranje i zatvaranje krilnih kapija.
Zahvaljujući modernoj tehnologiji motor radi u svim vremenskim uslovima.